ผลงานของเรา (บางส่วน)

โครงการ:Office KV Gems
ระบบปรับอากาศ Inverter

 

โครงการ:อาคารเตียวฮงชั้น 9
ระบบปรับอากาศ Inverter

 

โครงการ:United Tower
ระบบปรับอากาศ แบบแยกส่วน

 

โครงการ:V Wish Hotel
ระบบปรับอากาศ Duct


โครงการ:The Lagoon
ระบบปรับอากาศ VRF

 

โครงการ:Rajanakarn Tower
จำหน่ายเครื่งปรับอากาศระบบ ERV

 

โครงการ:Toyota องครักษ์
ระบบปรับอากาศ VRF

 

โครงการ:Jim Thomson
ระบบปรับอากาศ Inverter

 

โครงการ:Human Social Dept.
ระบบปรับอากาศ แบบแยกส่วน

 

โครงการ:EGAT Head Quarter
ระบบปรับอากาศ VRF

 

โครงการ:Royce Residence (pent house)
ระบบปรับอากาศ VRF

 


โครงการ:สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ระบบปรับอากาศ VRF (Maintenance)

X